วิธีจุดธูปกลางแจ้ง อีกหนึ่งเคล็ดลับเสริมดวงที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆวิธีเสริมดวงนำโชค เปิดทางให้ชีวิตไม่ติดขัด

วิธีจุดธูปกลางแจ้ง อีกหนึ่งเคล็ดลับเสริมดวงที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดี ๆวิธีเสริมดวงนำโชค เปิดทางให้ชีวิตไม่ติดขัด

วิธีจุดธูปกลางแจ้ง เป็นหนึ่งในเครื่องสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยโบราณ ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อตามคติอื่น ๆ การบูชาเทพในศาสตร์เทวะมันตรา ซึ่งวิธีใช้และจุดประสงค์ก็เพื่อจุดให้เกิดควันธูปเพื่อสื่อถึงจิตใจที่เคารพบูชาเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ จำนวนของธูปที่ใช้ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ละแบบจะไม่เท่ากัน ส่วนจะไหว้อะไร ต้องใช้ธูปกี่ดอก ใช้บทสวดมนต์ไหน punlekded มีคำตอบมาให้ พร้อมแนวทาง เลขเด็ดแม่นๆ

วิธีจุดธูปกลางแจ้ง แก้การเงินติดขัด เสริมดวงชีวิตราบรื่น เช็กเลย !!

วิธีจุดธูปกลางแจ้ง-"How to light incense sticks outdoors"
เคล็ดลับจุดธุปกลางแจ้ง

จุดธูป 16 ดอกกลางแจ้ง หมายถึงอะไร

ตามความเชื่อของคนโบราณ มักใช้การจุดธูป 16 ดอก เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นการกล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือพลาดพลั้งไปในอดีต รวมถึงขอพรให้เทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเรา และเปิดทางให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ทำมาหากินรุ่งเรือง ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องจุดธูปบอกกล่าว ทำพิธีให้ถูกต้อง โดยนอกจากขอขมาและขอพรท่านแล้ว ควรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วย

วิธีจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้ง พร้อมบทสวด

เริ่มจากจุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอก ตั้งสมาธิและจิตใจให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วท่องนะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวดังนี้

อธิฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยุ่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ข้าพเจ้าชื่อ……นามสกุล……. ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอาณุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

จุดธูป 16 ดอก เงิน 9 บาท กลางแจ้ง ขอ ขมา-"Light 16 incense sticks, 9 baht, outdoors, please come."
แก้เคล็ด เปิดดวงเปิดโชคลาภ

จากนั้นเอ่ยคาถา

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ” (3 จบ)

นี่เป็นพระคาถาพญายมประชุมกับพระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวง

ขั้นต่อไปให้ปักธูปลงดิน และไปทำบุญอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง เสร็จแล้วกลับมากรวดน้ำตรงที่เราได้ปักธูปไว้ บอกกล่าวบุญที่ได้ทำมาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าชะตา เจ้าของกายสังขารของตัวเราเอง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี นอกจากนี้ หลายคนยังมักจะนำเงิน 9 บาท ไปฝังดินไว้ด้วย เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภเข้ามาหา

จุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง หันหน้าทางไหน ทำตรงไหนดี

วิธีจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง ควรจุดธูปให้พ้นจากชายคาบ้าน ไม่มีหลังคามาปิดบัง แล้วปักธูปลงบนพื้นดิน พื้นหญ้า หรือกระถางธูปนอกบ้าน แต่ถ้าบ้านใครไม่มีบริเวณพื้นดินหรือหญ้าเปล่า ๆ ให้ปักบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่แทนได้ ส่วนผู้ที่อาศัยบนคอนโด หอพัก ซึ่งไม่ค่อยมีพื้นที่กลางแจ้ง เวลาไหว้ให้ขยับตัวเองออกมานอกชายคา โดยตอนที่ปักธูป สามารถปักร่วมในบริเวณศาลที่ปกปักรักษาตึกได้เลย แต่ถ้าบริเวณใกล้ ๆ มีพื้นที่ว่างก็ให้ปักลงบนพื้นดินจะดีกว่า แต่ต้องดูความเหมาะสมและปลอดภัยของบริเวณโดยรอบด้วย

หากทำตามวิธีเหล่านี้แล้ว หลายคนเชื่อว่าฟ้าจะเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาหาเรา เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็น ได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ทำนาย ทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญอยู่ที่สมาธิและความตั้งใจของเราด้วยนะคะ

Heng99betแหล่งรวบรวมความสนุกความบันเทิงรูปแบบใหม่

online casino
กีฬา คาสิโน หวย บริการครบวงจรที่เดียวจบ

ติดตามอ่านความเชื่อ และ คำทำนายฝันแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.punlekded.com
*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

สรุป

การจุดธูปไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าว ขอพร ขอตรวจหวยหรือบนบานต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมานานแล้ว ในทางปฏิบัติแล้วจะจุดธูปกี่ดอกก็สามารถแสดงความเคารพบูชาได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่จิตใจที่แน่วแน่และตั้งอยู่ในความดีของเราทั้งสิ้น เว็บแทงหวย heng99 ถูกกฎหมาย พร้อมการดู แนวทางหวย ตรวจผลหวยไปในตัว สะดวกสะบาย เว็บไซต์ ปันเลขเด็ด ดอทคอม chudjen(ชัดเจน) , jetsada(เจษฎา) และ เว็บแทงหวย24 สนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย และ ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับ การพนันออนไลน์แต่อย่างใด สามารถเข้าเว็บ Heng99bet เพื่อรับ เครดิตฟรี พร้อมรับชม ถ่ายทอดสดบอลวันนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องอยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดบังใคร ขยันทำมาหากิน สิ่งที่ขอจึงจะเป็นจริงตามความปรารถนา

บทความที่เกี่ยวข้อง