หวยญีปุ่น Numbers 4

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 2566

เลขที่ออก
7906
3 ตัวบน
906
2 ตัวล่าง
79

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 29 2566

เลขที่ออก
0247
3 ตัวบน
247
2 ตัวล่าง
02

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 2566

เลขที่ออก
1742
3 ตัวบน
742
2 ตัวล่าง
17

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 2566

เลขที่ออก
9918
3 ตัวบน
918
2 ตัวล่าง
99

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 2566

เลขที่ออก
4645
3 ตัวบน
645
2 ตัวล่าง
46

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 2566

เลขที่ออก
9826
3 ตัวบน
826
2 ตัวล่าง
98

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 22 2566

เลขที่ออก
7143
3 ตัวบน
143
2 ตัวล่าง
71

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 19 2566

เลขที่ออก
8990
3 ตัวบน
990
2 ตัวล่าง
89

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 18 2566

เลขที่ออก
9262
3 ตัวบน
262
2 ตัวล่าง
92

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 17 2566

เลขที่ออก
6987
3 ตัวบน
987
2 ตัวล่าง
69