หวยญีปุ่น Numbers 4

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4ย้อนหลัง

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
2317
3 ตัวบน
317
2 ตัวล่าง
23

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
4077
3 ตัวบน
077
2 ตัวล่าง
40

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
0271
3 ตัวบน
271
2 ตัวล่าง
02

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
9198
3 ตัวบน
198
2 ตัวล่าง
91

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
1239
3 ตัวบน
239
2 ตัวล่าง
12

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
6977
3 ตัวบน
977
2 ตัวล่าง
69

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
2930
3 ตัวบน
930
2 ตัวล่าง
29

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
8867
3 ตัวบน
867
2 ตัวล่าง
88

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
2111
3 ตัวบน
111
2 ตัวล่าง
21

ผลหวยหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ออก
3989
3 ตัวบน
989
2 ตัวล่าง
39