ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลอย่างไรให้ถูกต้อง

ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลอย่างไรให้ถูกต้อง

ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จัก และพบเห็นได้บ่อย ตามบ้านเรือน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ความเชื่อเกี่ยวกับ การตั้งศาลพระภูมิ เป็นอย่างไร และมีพิธีกรรมในการตั้งศาลอย่างไร เว็บไซต์ปันเลขเด็ด มีความเชื่อเรื่องนี้มาแชร์ให้อ่านกันค่ะ

 ศาลพระภูมิเจ้าที่

ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ

ความเชื่อกับคนไทย เป็นของคู่กันเสมอมาค่ะ เช่น ความเชื่อเรื่องฟ้า ดิน น้ำ ภูเขา ต้นไม้ และอาคารบ้านเรือน มีผีเจ้าที่เจ้าทาง ปกปักษ์รักษาอยู่ บวกกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ และพราหมณ์ฮินดู ทำให้เกิดการพัฒนาพิธีการอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาล (ศาลพระภูมิ,ศาลเจ้าที่) เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาสถานที่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้มีความเป็นสิริมงคล เจริญก้าวหน้าในทุกสถานที่ โดยนิยมตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ในวันที่ปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่

ทั้งนี้ เจ้าพิธีผู้ทำพิธีกรรม ตั้งศาลพระภูมินั้น เป็นได้ทั้งพระ, พราหมณ์, ฆราวาส ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ตามคติความเชื่อจากพิธีกรรมพื้นบ้านแต่เดิม ความเชื่อทางพุทธศาสนา และพราหมณ์ฮินดู นำมาพัฒนาพิธีกรรมพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความขลัง และศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เปลี่ยนคำนำหน้าใหม่ให้ดูดีมีมงคลขึ้นจากคำว่าผีที่ดีมีคุณธรรม ให้เป็นพระ เช่น พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง หรือพระภูมิ เพราะนับถือว่าเป็น ผี ชั้นสูง

การตั้งศาลพระภูมิ นำแนวคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่า พระอิศวร หรือพระศิวะ ทรงมีวิมาน ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ เปรียบประดุจมณฑลจักรวาล พระภูมิถือเป็นเทวดา ขั้นหนึ่งเหมือนกัน วิมานของศาลพระภูมิ จึงต้องมีเสาเดียว เปรียบประดุจเขาพระสุเมรุมาศวิมานของ พระอิศวร ฉะนั้น การตั้งศาลพระภูมิ ตามคติบ้านเรือนของคนไทย จึงมีเสาเดียว ส่วนศาลเจ้าที่ นั้นเปรียบเสมือนบ้านเรือนชาวบ้านจึงมี 4 เสา ส่วนศาลที่อยู่ตามโคนต้นไม้ ทางสามแพ่ง เป็นที่สิงสถิตของ วิณญาณเร่ร่อนเพนจร นิยมสร้างศาลมี 6 เสา หรือ 8 เสา

 วิธีตั้งศาลเจ้าที่

หลักการ ของการตั้งศาลพระภูมิ

การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเนื่องการตั้งศาลต้องมีการกระทำอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยเช่นการบวงสรวงเซ่นสังเวย

การตั้งศาลพระภูมิ เจ้าบ้านจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี โดยเริ่มจากการตรวจ ดูฤกษ์ยาม เจ้าพิธีจะนำ วัน/เดือน/ปีเกิดของเจ้าของบ้านมาดูประกอบ เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 เปลี่ยนศาลพระภูมิใหม่

ข้อแนะนำ สถานที่สำหรับตั้งศาล มีหลักการพิจารณา ดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน

2. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ

3. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ สิ่งปฏิกูล

4. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ

5. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน

6. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

7. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

 ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ

อุปกรณ์ ที่ใช้วางบนศาลพระภูมิชัยมงคล

1. เจว็ด

2. รูปปั้น ทาสีทาสา จำนวน 1 คู่

3. ช้างม้า จำนวน 2 คู่

4. ตุ่มเงินทอง จำนวน 1 คู่

5. ฉัตรเงินทอง จำนวน 1 คู่

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 • ขันครู
 • ดอกบัว
 • ไม้มงคล 9 ชนิด
 • พลอย 9 สี
 • หมากพลู
 • จำนวน 5 จีบ
 • บายศรีปากชาม จำนวน 1 คู่
 • ชุดมัจฉมังสาหาร , กุ้งพล่าปลายำ จำนวน 1 ชุด
 • ขนมต้มขาวต้มแด เผือกมันต้ม จำนวน 1 ชุด
 • ไม้ตีนกา พร้อมชุดอาหารสำหรับใส่ไม้ตีนกา จำนวน 9 ชุด ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ

ชุดสำหรับเบิกแม่ธรณี ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่

 • พลอย 9 สี จำนวน 1 ชุด ไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ไผ่ศรีสุข,กันเกรา,ทรงบาดาล,สักทอง,ขนุน,ทองหลาง,พยุง,ราชพฤกษ์,คูน
 • ใบไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบขนุน ใบชัยพฤษ์ ใบคูณ ใบทองหลาง ใบโพธิ หญ้าแพรก
 • ดอกไม้มงคล ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกรัก ดอก กระดังงา ดอกขจร ดอกการเวก ดอกเข็ม ดอกฟักทอง
 • กลีบดอกไม้มงคลสำหรับโปรย ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกขจร
 • เหรียญบาทสำหรับขอซื้อที่ จำนวนพอประมาณ
 • ผ้า 3 สี จำนวน 3 ผืน (ไม่ให้ใช้สีที่เป็นกาลกิณี ตามที่เป็นดวงวันเกิดของเจ้าของงานตามระบบทักษาให้ใช้ตามสีของทักษะที่ดี ได้แก่ เดช, ศรี ,มูลละ, มนตรี) ฟักทองแกงบวช
 • ผลไม้ จำนวน 5 – 9 ชนิด มะพร้าวอ่อน จำนวน 1 คู่ ถั่วงาขาวงาดำ
 • ขนมหวาน จำนวน 9 อย่าง
 • นม, น้ำ , พวงมาลัยดาวเรือง พวงใหญ่
 • แผ่นทอง จำนวน 9 แผ่น

ความเชื่อเรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ

แหล่งรวบรวมความสนุกความบันเทิงรูปแบบใหม่

สรุป

สำหรับความเชื่อ เรื่อง การตั้งศาลพระภูมิ และพิธีกรรมในการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง heng99 รวบรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวเพื่อความสะดวกสบาย ที่เกี่ยวกับความฝัน ให้กับคนที่ชื่นชอบตัวเลข ได้นำไปเสี่ยงโชคกัน การเลือกตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคล เว็บไซต์ ปันเลขเด็ด ดอทคอม chudjen(ชัดเจน) , jetsada(เจษฎา) และ เว็บแทงหวย24 เว็บหวยนาคา สนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย และทางเว็บไซต์ของเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แต่อย่างใด

——————————————————-

ติดตาม punlekded.com แหล่งรวมเลขเด็ด เลขดัง เพื่อคอหวยทุกคน
*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

? ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เลขเด็ดออนไลน์ ฟรี
IOS : App Store ?

¤ แล้วคุณ จะไม่พลาดทุกเรื่องราวของตัวเลข อัพเดตส่งตรงถึงมือ ¤
ปันเรื่องเด็ด ปันแนวทาง ปันแหล่งเลข ปันเลขฝัน ตรวจเลข

——————————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง