แก้บนใช้ธูปกี่ดอก ไขความลับจำนวนของธูปใช้ไหว้อะไรบ้าง รวมวิธีจุดธูป ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้บน ไหว้เจ้า บอกกล่าววิญญาน พร้อมความหมาย

แก้บนใช้ธูปกี่ดอก ไขความลับจำนวนของธูปใช้ไหว้อะไรบ้าง รวมวิธีจุดธูป ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้บน ไหว้เจ้า บอกกล่าววิญญาน พร้อมความหมาย

แก้บนใช้ธูปกี่ดอก ไขความลับจำนวนของธูปใช้ไหว้อะไรบ้าง รวมวิธีจุดธูป ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้บน ไหว้เจ้า บอกกล่าววิญญาน พร้อมความหมาย การแก้บนใช้ธูปจำนวนเท่าไรจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการไหว้ ทั่วไปแล้ว ธูปที่ใช้จะมีจำนวน 3, 5, 7, 9 หรือ 11 ดอก โดยจำนวนดอกจะเป็นเลขคี่ เนื่องจากเชื่อกันว่าเลขคี่เป็นเลขมงคล เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อและพิธีกรรมสำคัญมากมาย การจะดู วิธีจุดธูป ว่าต้อง จุดธูปกี่ดอก มักจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ เช่น จุดธูปไหว้เจ้าที่ จุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปแก้บน จุดธูปไหว้เจ้า หรือ จุดธูปบอกกล่าววิญญาน ก็มีจำนวนธูปที่แตกต่างกัน เราจึงขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจุดธูปไหว้มาฝากกันว่าแต่ละแบบควรจุดธูปกี่ดอก และบอกความหมายอะไรบ้าง

แก้บนใช้ธูปกี่ดอก-"How many incense sticks do you use to make a vow"
วิธีจุดธูปควรจุดกี่ดวกพร้อมบอกความหมาย

แก้บนใช้ธูปกี่ดอก บอกอะไรบ้าง

“ธูป” เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชามาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ เพื่อบูชาเทพเจ้าหรือทำให้เทพเจ้าพอใจด้วยของหอม ส่วนในทางพุทธศาสนานั้น เรื่องของการจุดธูปมีการกล่าวไว้ว่า ในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพาน (การตายของพระพุทธเจ้า) เหล่าเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าต่างลงมาถวายความเคารพต่อพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้และของหอม ๆ เช่น กำยาน ธูปเทียน

โดยถือว่า “การจุดธูป” เป็นการบูชาพระองค์อย่างหนึ่ง รวมถึงเป็นการไหว้บูชาพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ส่วน “การจุดเทียน” นั้นถือว่าเป็นตัวแทนของแสงสว่างแห่งชีวิต และ “ดอกไม้หอม” แทนคุณงามความดี ความเจริญ

ฉะนั้นแล้ว “การจุดธูป เทียน” จึงเป็นคติความเชื่อดลบันดาลให้ผู้ที่บูชาประสบความสำเร็จในกิจการงานต่าง ๆ ป้องกันภัยและบันดาลให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งการใช้ธูปเป็นสื่อกลางในการจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่าอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน

การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปกี่ดอก บอกอะไร

สำหรับการจุดธูปนั้น มีคติความเชื่อที่ยึดถือและสืบทอดเป็นประเพณีนิยมกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะนิยมจุดธูปจำนวนเท่าเลขคี่เพราะเชื่อว่าเป็นเลขมงคล ตั้งแต่จำนวน 1 – 3 – 5 – 7 – 9 แต่จำนวนอาจจะลดหลั่นตามสถานภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ ส่วน 108 ดอก น่าจะเป็นจำนวนที่มากที่สุด

แท้จริงแล้วการจุดธูปที่มีจำนวนแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับตำนานท้องถิ่น หรือขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตั้งใจจะกราบไหว้มากกว่า โดยหลักความเชื่อในความหมายของการจุดธูปแต่ละดอก เหมาะสมแก่การใช้ไหว้อะไรบ้าง ดังนี้

แก้บนใช้ธูปกี่ดอก เจ้าที่-"How many incense sticks should you use to make a vow"
จุดธูปกี่ดอกหมายถึงอะไร
 • 1 ดอก: ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ
 • 2 ดอก: ใช้บูชาเจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น
 • 3 ดอก: ใช้บูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • 5 ดอก: ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า รวมถึงไหว้ศาลพระภูมิ
 • 7 ดอก: ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์
 • 8 ดอก: บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู
 • 9 ดอก: บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์
 • 10 ดอก: ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
 • 12 ดอก: บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่ บูชาตามกำลังพระราหู
 • 16 ดอก: บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
 • 19 ดอก: บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
 • 21 ดอก: บูชาพระคุณของพ่อ บูชาแม่พระธรณี
 • 32 ดอก: ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โลกมนุษย์
 • 108 ดอก: บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า
 • จำนวนธูปที่ไม่นิยมจุดไหว้สิ่งศักด์สิทธิ์ คือ 13 และ 18 ดอก
จุดธูป9ดอกหมายถึง-"Lighting 9 incense sticks means"
เคล็ดลับ การปักธูป

เคล็ดลับ การปักธูป (ลงกระถางธูป)

เมื่อทราบแล้วว่า จุดธูปกี่ดอก บอกอะไร ผู้บูชาก็จำเป็นต้องรู้ว่า การปักธูป นั้นมีเคล็ดลับและความหมายเฉกเช่นเดียวกัน โดยวิธีการปักธูปลงกระถางธูปนั้น มีเหตุผลและให้อานุภาพแตกต่างกันไปตามทิศที่ปัก ดังนี้

 • ธูปที่ปักตรงกลางกระถางธูป: เทียมเท่ากับบูชาดวงชะตาทั่วไปของตนเอง
 • ธูปที่ปักขวาตรงกระถางธูป: เทียมเท่ากับป้องกันอันตรายอาถรรพณ์เพศไม่ให้เกิดกับดวงชะตาตนเอง
 • ธูปที่ปักซ้ายตรงกระถางธูป: เทียมเท่ากับให้เป็นเมตตามหาเสน่ห์กับดวงชะตาทั่วไป
 • ธูปที่ปักด้านบนกระถางธูป: เทียมเท่ากับบูชาทิศเหนือเพื่อเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาตนเอง
 • ธูปที่ปักด้านล่างกระถางธูป: เทียมเท่ากับบูชาทิศใต้เพื่อเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาตนเอง
 • ธูปที่ปักด้านเฉียงกระถางธูป: เทียมเท่ากับบูชาทิศตามทิศต่าง ๆ เพื่อเป็นสิริมงคลดวงชะตาตนเอง

ห้าม ปักธูปกลับหัว

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะปักธูปทิศไหนหรือตำแหน่งไหนก็ตาม อย่า “ปักธูปกลับหัว” เด็ดขาด เพราะการปักธูปกลับหัวเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งด้านไสยศาสตร์ หมายถึง การสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้มาทำร้ายผู้ปักธูป หรือเพื่อไม่ให้มาเรียกร้องทวงความยุติธรรม อีกทั้งเป็นการแสดงการไม่ให้อโหสิกรรมหรือไม่ยกโทษให้ ถือเป็นการกระทำที่ไม่ดีนัก และไม่ควรทำอย่างยิ่ง ถือว่าไม่เป็นมงคลแล้วยังถือว่าผิดหลักพุทธศาสนาอีกด้วย

Get free credit 50
แจกเครดิตฟรีรับเครดิตฟรี 50 บาท

ติดตามอ่านความเชื่อ และ คำทำนายฝันแม่นๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.punlekded.com
*** ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน ***

สรุป

การจุดธูปไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าว ขอพร ขอตรวจหวยหรือบนบานต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมานานแล้ว ในทางปฏิบัติแล้วจะจุดธูปกี่ดอกก็สามารถแสดงความเคารพบูชาได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่จิตใจที่แน่วแน่และตั้งอยู่ในความดีของเราทั้งสิ้น เว็บแทงหวย heng99 ถูกกฎหมาย พร้อมการดู แนวทางหวย ตรวจผลหวยไปในตัว สะดวกสะบาย เว็บไซต์ ปันเลขเด็ด ดอทคอม chudjen(ชัดเจน) , jetsada(เจษฎา) และ เว็บแทงหวย24 สนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย และ ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับ การพนันออนไลน์แต่อย่างใด สามารถเข้าเว็บ Heng99bet เพื่อรับ เครดิตฟรี พร้อมรับชม ถ่ายทอดสดบอลวันนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องอยู่ในศีลในธรรม ไม่เบียดบังใคร ขยันทำมาหากิน สิ่งที่ขอจึงจะเป็นจริงตามความปรารถนา

บทความที่เกี่ยวข้อง