ผลหวยสิงคโปร์ งวดวันที่ 11 ธันวาคม 2565

ผลหวยสิงคโปร์ งวดวันที่ 11 ธันวาคม 2565

{“betId”:164993,”resultBon”:”2322″,”resultNha2″:”23″,”resultTail2″:”22″,”resultBon2″:”22″,”resultBon3″:”322″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”52″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:””,”resultDate”:”2022-12-10T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-11T10:47:37Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_SINGAPORE”,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e2au0e34u0e07u0e04u0e42u0e1bu0e23u0e4c”,”closeTime”:”2022-12-11T10:00:00Z”,”dt”:”12/11/2022 00:00:00″,”id”:”6395c2d21703242f4ab35641″,”createdAt”:”2022-12-10T17:05:04Z”}