ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:163574,”resultBon”:”0017″,”resultNha2″:”00″,”resultTail2″:”17″,”resultBon2″:”17″,”resultBon3″:”017″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”00″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”0017″,”resultDate”:”2022-11-29T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-30T10:36:38Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-30T09:00:00Z”,”dt”:”11/30/2022 00:00:00″,”id”:”63873d631a6813a4406bb8d2″,”createdAt”:”2022-11-29T17:04:59Z”}