ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:163436,”resultBon”:”3207″,”resultNha2″:”32″,”resultTail2″:”07″,”resultBon2″:”07″,”resultBon3″:”207″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”32″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”3207″,”resultDate”:”2022-11-28T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-29T10:45:18Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-29T09:00:00Z”,”dt”:”11/29/2022 00:00:00″,”id”:”6385ebf31a6813a4406aeb4c”,”createdAt”:”2022-11-28T17:05:11Z”}