ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:163301,”resultBon”:”8297″,”resultNha2″:”82″,”resultTail2″:”97″,”resultBon2″:”97″,”resultBon3″:”297″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”82″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”8297″,”resultDate”:”2022-11-27T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-28T10:31:55Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-28T09:00:00Z”,”dt”:”11/28/2022 00:00:00″,”id”:”63849a691a6813a4406a1f1c”,”createdAt”:”2022-11-27T17:06:09Z”}