ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:162928,”resultBon”:”2818″,”resultNha2″:”28″,”resultTail2″:”18″,”resultBon2″:”18″,”resultBon3″:”818″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”28″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”2818″,”resultDate”:”2022-11-24T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-25T10:33:41Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-25T09:00:00Z”,”dt”:”11/25/2022 00:00:00″,”id”:”6380a6170f3eaa4a9ee1d339″,”createdAt”:”2022-11-24T17:05:17Z”}