ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:162795,”resultBon”:”6349″,”resultNha2″:”63″,”resultTail2″:”49″,”resultBon2″:”49″,”resultBon3″:”349″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”63″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”6349″,”resultDate”:”2022-11-23T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-24T10:37:52Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-24T09:00:00Z”,”dt”:”11/24/2022 00:00:00″,”id”:”637f7caa0f3eaa4a9ee12485″,”createdAt”:”2022-11-23T17:05:13Z”}