ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:162662,”resultBon”:”3862″,”resultNha2″:”38″,”resultTail2″:”62″,”resultBon2″:”62″,”resultBon3″:”862″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”38″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”3862″,”resultDate”:”2022-11-22T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-23T10:36:38Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-23T09:00:00Z”,”dt”:”11/23/2022 00:00:00″,”id”:”637e02ef0f3eaa4a9ee04699″,”createdAt”:”2022-11-22T17:05:54Z”}