ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

{“betId”:162391,”resultBon”:”4431″,”resultNha2″:”44″,”resultTail2″:”31″,”resultBon2″:”31″,”resultBon3″:”431″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”44″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”4431″,”resultDate”:”2022-11-20T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-11-21T10:32:32Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-11-21T09:00:00Z”,”dt”:”11/21/2022 00:00:00″,”id”:”637b983b0f3eaa4a9eded16a”,”createdAt”:”2022-11-20T17:05:32Z”}