ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 01 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 01 ธันวาคม 2565

{“betId”:163707,”resultBon”:”0473″,”resultNha2″:”04″,”resultTail2″:”73″,”resultBon2″:”73″,”resultBon3″:”473″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”04″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”0473″,”resultDate”:”2022-11-30T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-01T10:29:40Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-01T09:00:00Z”,”dt”:”12/01/2022 00:00:00″,”id”:”63888eda1703242f4aab4f1a”,”createdAt”:”2022-11-30T17:04:59Z”}