ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 28 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 28 ธันวาคม 2565

{“betId”:167214,”resultBon”:”5953″,”resultNha2″:”59″,”resultTail2″:”53″,”resultBon2″:”53″,”resultBon3″:”953″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”59″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”5953″,”resultDate”:”2022-12-27T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-28T10:40:22Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-28T09:00:00Z”,”dt”:”12/28/2022 00:00:00″,”id”:”63ac27361703242f4ac0f63d”,”createdAt”:”2022-12-27T17:06:01Z”}