ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 ธันวาคม 2565

{“betId”:166947,”resultBon”:”3898″,”resultNha2″:”38″,”resultTail2″:”98″,”resultBon2″:”98″,”resultBon3″:”898″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”38″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”3898″,”resultDate”:”2022-12-25T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-26T10:30:41Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-26T09:00:00Z”,”dt”:”12/26/2022 00:00:00″,”id”:”63a984231703242f4abf5b20″,”createdAt”:”2022-12-25T17:06:09Z”}