ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 21 ธันวาคม 2565

{“betId”:166311,”resultBon”:”3522″,”resultNha2″:”35″,”resultTail2″:”22″,”resultBon2″:”22″,”resultBon3″:”522″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”35″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”3522″,”resultDate”:”2022-12-20T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-21T10:29:42Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-21T09:00:00Z”,”dt”:”12/21/2022 00:00:00″,”id”:”63a2ecb31703242f4abb5749″,”createdAt”:”2022-12-20T17:04:12Z”}