ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 19 ธันวาคม 2565

{“betId”:166039,”resultBon”:”9184″,”resultNha2″:”91″,”resultTail2″:”84″,”resultBon2″:”84″,”resultBon3″:”184″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”91″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”9184″,”resultDate”:”2022-12-18T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-19T10:29:31Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-19T09:00:00Z”,”dt”:”12/19/2022 00:00:00″,”id”:”63a0499d1703242f4ab9bc14″,”createdAt”:”2022-12-18T17:05:52Z”}