ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565

{“betId”:165666,”resultBon”:”9428″,”resultNha2″:”94″,”resultTail2″:”28″,”resultBon2″:”28″,”resultBon3″:”428″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”94″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”9428″,”resultDate”:”2022-12-15T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-16T10:38:08Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-16T09:00:00Z”,”dt”:”12/16/2022 00:00:00″,”id”:”639c55251703242f4ab754a2″,”createdAt”:”2022-12-15T17:05:40Z”}