ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16 2566

{“betId”:169670,”resultBon”:”5925″,”resultNha2″:”59″,”resultTail2″:”25″,”resultBon2″:”25″,”resultBon3″:”925″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”59″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”5925″,”resultDate”:”2023-01-15T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-16T10:29:17Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-16T09:00:00Z”,”dt”:”01/16/2023 00:00:00″,”id”:”63c533a81703242f4ad02932″,”createdAt”:”2023-01-15T17:06:07Z”}