ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 15 ธันวาคม 2565

{“betId”:165532,”resultBon”:”3692″,”resultNha2″:”36″,”resultTail2″:”92″,”resultBon2″:”92″,”resultBon3″:”692″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”36″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”3692″,”resultDate”:”2022-12-14T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-15T10:34:21Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-15T09:00:00Z”,”dt”:”12/15/2022 00:00:00″,”id”:”639b038a1703242f4ab686e7″,”createdAt”:”2022-12-14T17:05:52Z”}