ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 13  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 13 2566

{“betId”:169297,”resultBon”:”6233″,”resultNha2″:”62″,”resultTail2″:”33″,”resultBon2″:”33″,”resultBon3″:”233″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”62″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”6233″,”resultDate”:”2023-01-12T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-13T10:45:22Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-13T09:00:00Z”,”dt”:”01/13/2023 00:00:00″,”id”:”63c13f4a1703242f4acdc22f”,”createdAt”:”2023-01-12T17:05:32Z”}