ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12 ธันวาคม 2565

{“betId”:165126,”resultBon”:”5641″,”resultNha2″:”56″,”resultTail2″:”41″,”resultBon2″:”41″,”resultBon3″:”641″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”56″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”5641″,”resultDate”:”2022-12-11T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-12T10:31:59Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-12T09:00:00Z”,”dt”:”12/12/2022 00:00:00″,”id”:”6397064b1703242f4ab41a2d”,”createdAt”:”2022-12-11T17:05:11Z”}