ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 12 2566

{“betId”:169161,”resultBon”:”9702″,”resultNha2″:”97″,”resultTail2″:”02″,”resultBon2″:”02″,”resultBon3″:”702″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”97″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”9702″,”resultDate”:”2023-01-11T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-12T10:33:01Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-12T09:00:00Z”,”dt”:”01/12/2023 00:00:00″,”id”:”63bfedbe1703242f4accf63f”,”createdAt”:”2023-01-11T17:05:35Z”}