ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 10  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 10 2566

{“betId”:168889,”resultBon”:”4608″,”resultNha2″:”46″,”resultTail2″:”08″,”resultBon2″:”08″,”resultBon3″:”608″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”46″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”4608″,”resultDate”:”2023-01-09T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-10T10:55:53Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-10T09:00:00Z”,”dt”:”01/10/2023 00:00:00″,”id”:”63bd4a921703242f4acb5d93″,”createdAt”:”2023-01-09T17:05:53Z”}