ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 07 ธันวาคม 2565

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 07 ธันวาคม 2565

{“betId”:164485,”resultBon”:”5763″,”resultNha2″:”57″,”resultTail2″:”63″,”resultBon2″:”63″,”resultBon3″:”763″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”57″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”5763″,”resultDate”:”2022-12-06T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2022-12-07T10:25:16Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2022-12-07T09:00:00Z”,”dt”:”12/07/2022 00:00:00″,”id”:”63906ead1703242f4ab019b8″,”createdAt”:”2022-12-06T17:06:03Z”}