งวดประจำวันที่

22

เม.ย.

3 ตัวบน
921
2 ตัวล่าง
45

งวดประจำวันที่

21

เม.ย.

3 ตัวบน
360
2 ตัวล่าง
89

งวดประจำวันที่

20

เม.ย.

3 ตัวบน
958
2 ตัวล่าง
01

งวดประจำวันที่

17

เม.ย.

3 ตัวบน
987
2 ตัวล่าง
96

งวดประจำวันที่

16

เม.ย.

3 ตัวบน
559
2 ตัวล่าง
28

งวดประจำวันที่

15

เม.ย.

3 ตัวบน
035
2 ตัวล่าง
39

งวดประจำวันที่

14

เม.ย.

3 ตัวบน
566
2 ตัวล่าง
31

งวดประจำวันที่

13

เม.ย.

3 ตัวบน
672
2 ตัวล่าง
80

งวดประจำวันที่

10

เม.ย.

3 ตัวบน
484
2 ตัวล่าง
90

งวดประจำวันที่

09

เม.ย.

3 ตัวบน
714
2 ตัวล่าง
89