งวดประจำวันที่

09

มิ.ย.

3 ตัวบน
867
2 ตัวล่าง
36

งวดประจำวันที่

08

มิ.ย.

3 ตัวบน
909
2 ตัวล่าง
78

งวดประจำวันที่

05

มิ.ย.

3 ตัวบน
691
2 ตัวล่าง
18

งวดประจำวันที่

04

มิ.ย.

3 ตัวบน
902
2 ตัวล่าง
86

งวดประจำวันที่

03

มิ.ย.

3 ตัวบน
536
2 ตัวล่าง
45

งวดประจำวันที่

02

มิ.ย.

3 ตัวบน
220
2 ตัวล่าง
63

งวดประจำวันที่

28

พ.ค.

3 ตัวบน
323
2 ตัวล่าง
95

งวดประจำวันที่

27

พ.ค.

3 ตัวบน
387
2 ตัวล่าง
60

งวดประจำวันที่

26

พ.ค.

3 ตัวบน
395
2 ตัวล่าง
07

งวดประจำวันที่

25

พ.ค.

3 ตัวบน
585
2 ตัวล่าง
09