งวดประจำวันที่

19

เม.ย.

เลขที่ออก
2103
3 ตัวบน
103
2 ตัวล่าง
21

งวดประจำวันที่

18

เม.ย.

เลขที่ออก
0943
3 ตัวบน
943
2 ตัวล่าง
09

งวดประจำวันที่

17

เม.ย.

เลขที่ออก
1892
3 ตัวบน
892
2 ตัวล่าง
18

งวดประจำวันที่

16

เม.ย.

เลขที่ออก
0382
3 ตัวบน
382
2 ตัวล่าง
03

งวดประจำวันที่

15

เม.ย.

เลขที่ออก
4372
3 ตัวบน
372
2 ตัวล่าง
43

งวดประจำวันที่

14

เม.ย.

เลขที่ออก
7681
3 ตัวบน
681
2 ตัวล่าง
76

งวดประจำวันที่

13

เม.ย.

เลขที่ออก
7701
3 ตัวบน
701
2 ตัวล่าง
77

งวดประจำวันที่

12

เม.ย.

เลขที่ออก
5116
3 ตัวบน
116
2 ตัวล่าง
51

งวดประจำวันที่

11

เม.ย.

เลขที่ออก
7848
3 ตัวบน
848
2 ตัวล่าง
78

งวดประจำวันที่

10

เม.ย.

เลขที่ออก
9260
3 ตัวบน
260
2 ตัวล่าง
92