งวดประจำวันที่

08

พ.ค.

เลขที่ออก
7966
3 ตัวบน
966
2 ตัวล่าง
79

งวดประจำวันที่

07

พ.ค.

เลขที่ออก
2905
3 ตัวบน
905
2 ตัวล่าง
29

งวดประจำวันที่

06

พ.ค.

เลขที่ออก
7490
3 ตัวบน
490
2 ตัวล่าง
74

งวดประจำวันที่

05

พ.ค.

เลขที่ออก
1284
3 ตัวบน
284
2 ตัวล่าง
12

งวดประจำวันที่

04

พ.ค.

เลขที่ออก
3596
3 ตัวบน
596
2 ตัวล่าง
35

งวดประจำวันที่

03

พ.ค.

เลขที่ออก
4396
3 ตัวบน
396
2 ตัวล่าง
43

งวดประจำวันที่

02

พ.ค.

เลขที่ออก
6386
3 ตัวบน
386
2 ตัวล่าง
63

งวดประจำวันที่

01

พ.ค.

เลขที่ออก
3501
3 ตัวบน
501
2 ตัวล่าง
35

งวดประจำวันที่

31

เม.ย.

เลขที่ออก
7595
3 ตัวบน
595
2 ตัวล่าง
75

งวดประจำวันที่

30

เม.ย.

เลขที่ออก
4114
3 ตัวบน
114
2 ตัวล่าง
41