งวดประจำวันที่

18

พ.ค.

เลขที่ออก
2591
3 ตัวบน
591
2 ตัวล่าง
25

งวดประจำวันที่

17

พ.ค.

เลขที่ออก
9174
3 ตัวบน
174
2 ตัวล่าง
91

งวดประจำวันที่

16

พ.ค.

เลขที่ออก
0645
3 ตัวบน
645
2 ตัวล่าง
06

งวดประจำวันที่

15

พ.ค.

เลขที่ออก
7343
3 ตัวบน
343
2 ตัวล่าง
73

งวดประจำวันที่

14

พ.ค.

เลขที่ออก
9090
3 ตัวบน
090
2 ตัวล่าง
90

งวดประจำวันที่

13

พ.ค.

เลขที่ออก
4872
3 ตัวบน
872
2 ตัวล่าง
48

งวดประจำวันที่

12

พ.ค.

เลขที่ออก
7818
3 ตัวบน
818
2 ตัวล่าง
78

งวดประจำวันที่

11

พ.ค.

เลขที่ออก
7528
3 ตัวบน
528
2 ตัวล่าง
75

งวดประจำวันที่

10

พ.ค.

เลขที่ออก
4873
3 ตัวบน
873
2 ตัวล่าง
48

งวดประจำวันที่

09

พ.ค.

เลขที่ออก
0921
3 ตัวบน
921
2 ตัวล่าง
09