งวดประจำวันที่

06

มี.ค.

เลขที่ออก
1634
3 ตัวบน
634
2 ตัวล่าง
16

งวดประจำวันที่

05

มี.ค.

เลขที่ออก
9536
3 ตัวบน
536
2 ตัวล่าง
95

งวดประจำวันที่

04

มี.ค.

เลขที่ออก
8987
3 ตัวบน
987
2 ตัวล่าง
89

งวดประจำวันที่

03

มี.ค.

เลขที่ออก
6195
3 ตัวบน
195
2 ตัวล่าง
61

งวดประจำวันที่

02

มี.ค.

เลขที่ออก
4732
3 ตัวบน
732
2 ตัวล่าง
47

งวดประจำวันที่

01

มี.ค.

เลขที่ออก
3687
3 ตัวบน
687
2 ตัวล่าง
36

งวดประจำวันที่

31

ก.พ.

เลขที่ออก
5556
3 ตัวบน
556
2 ตัวล่าง
55

งวดประจำวันที่

30

ก.พ.

เลขที่ออก
7870
3 ตัวบน
870
2 ตัวล่าง
78

งวดประจำวันที่

29

ก.พ.

เลขที่ออก
8564
3 ตัวบน
564
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

28

ก.พ.

เลขที่ออก
0682
3 ตัวบน
682
2 ตัวล่าง
06