งวดประจำวันที่

09

เม.ย.

เลขที่ออก
3900
3 ตัวบน
900
2 ตัวล่าง
39

งวดประจำวันที่

08

เม.ย.

เลขที่ออก
2912
3 ตัวบน
912
2 ตัวล่าง
29

งวดประจำวันที่

07

เม.ย.

เลขที่ออก
2442
3 ตัวบน
442
2 ตัวล่าง
24

งวดประจำวันที่

06

เม.ย.

เลขที่ออก
3610
3 ตัวบน
610
2 ตัวล่าง
36

งวดประจำวันที่

05

เม.ย.

เลขที่ออก
5900
3 ตัวบน
900
2 ตัวล่าง
59

งวดประจำวันที่

03

เม.ย.

เลขที่ออก
3551
3 ตัวบน
551
2 ตัวล่าง
35

งวดประจำวันที่

02

เม.ย.

เลขที่ออก
8084
3 ตัวบน
084
2 ตัวล่าง
80

งวดประจำวันที่

01

เม.ย.

เลขที่ออก
9997
3 ตัวบน
997
2 ตัวล่าง
99

งวดประจำวันที่

28

มี.ค.

เลขที่ออก
7317
3 ตัวบน
317
2 ตัวล่าง
73

งวดประจำวันที่

27

มี.ค.

เลขที่ออก
8883
3 ตัวบน
883
2 ตัวล่าง
88