งวดประจำวันที่

03

ก.ค.

เลขที่ออก
0040
3 ตัวบน
040
2 ตัวล่าง
92

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

เลขที่ออก
2978
3 ตัวบน
978
2 ตัวล่าง
65

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

เลขที่ออก
8993
3 ตัวบน
993
2 ตัวล่าง
21

งวดประจำวันที่

27

มิ.ย.

เลขที่ออก
4849
3 ตัวบน
849
2 ตัวล่าง
51

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

เลขที่ออก
3592
3 ตัวบน
592
2 ตัวล่าง
98

งวดประจำวันที่

21

มิ.ย.

เลขที่ออก
6006
3 ตัวบน
006
2 ตัวล่าง
62

งวดประจำวันที่

20

มิ.ย.

เลขที่ออก
0721
3 ตัวบน
721
2 ตัวล่าง
66

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

เลขที่ออก
6778
3 ตัวบน
778
2 ตัวล่าง
71

งวดประจำวันที่

14

มิ.ย.

เลขที่ออก
2496
3 ตัวบน
496
2 ตัวล่าง
84

งวดประจำวันที่

13

มิ.ย.

เลขที่ออก
9235
3 ตัวบน
235
2 ตัวล่าง
01