ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 26 2566

{"betId":170964,"resultBon":"7248","resultNha2":"72","resultTail2":"48","resultBon2":"48","resultBon3":"248","resultLang":"","resultLang2":"72","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 2566

{"betId":170833,"resultBon":"5224","resultNha2":"52","resultTail2":"24","resultBon2":"24","resultBon3":"224","resultLang":"","resultLang2":"52","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 2566

{"betId":170702,"resultBon":"8428","resultNha2":"84","resultTail2":"28","resultBon2":"28","resultBon3":"428","resultLang":"","resultLang2":"84","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 23 2566

{"betId":170575,"resultBon":"1349","resultNha2":"13","resultTail2":"49","resultBon2":"49","resultBon3":"349","resultLang":"","resultLang2":"13","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 20 2566

{"betId":170206,"resultBon":"2203","resultNha2":"22","resultTail2":"03","resultBon2":"03","resultBon3":"203","resultLang":"","resultLang2":"22","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 19 2566

{"betId":170073,"resultBon":"3013","resultNha2":"30","resultTail2":"13","resultBon2":"13","resultBon3":"013","resultLang":"","resultLang2":"30","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 18 2566

{"betId":169941,"resultBon":"4462","resultNha2":"44","resultTail2":"62","resultBon2":"62","resultBon3":"462","resultLang":"","resultLang2":"44","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 17 2566

{"betId":169803,"resultBon":"0525","resultNha2":"05","resultTail2":"25","resultBon2":"25","resultBon3":"525","resultLang":"","resultLang2":"05","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 16 2566

{"betId":169670,"resultBon":"5925","resultNha2":"59","resultTail2":"25","resultBon2":"25","resultBon3":"925","resultLang":"","resultLang2":"59","resul...

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 13 2566

{"betId":169297,"resultBon":"6233","resultNha2":"62","resultTail2":"33","resultBon2":"33","resultBon3":"233","resultLang":"","resultLang2":"62","resul...