งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

เลขที่ออก
8886
3 ตัวบน
305
2 ตัวล่าง
86

งวดประจำวันที่

02

มิ.ย.

เลขที่ออก
3085
3 ตัวบน
991
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

16

พ.ค.

เลขที่ออก
7568
3 ตัวบน
815
2 ตัวล่าง
68

งวดประจำวันที่

01

พ.ค.

เลขที่ออก
2358
3 ตัวบน
547
2 ตัวล่าง
58

งวดประจำวันที่

16

เม.ย.

เลขที่ออก
6098
3 ตัวบน
763
2 ตัวล่าง
98

งวดประจำวันที่

01

เม.ย.

เลขที่ออก
2105
3 ตัวบน
545
2 ตัวล่าง
05

งวดประจำวันที่

16

มี.ค.

เลขที่ออก
1202
3 ตัวบน
950
2 ตัวล่าง
02

งวดประจำวันที่

01

มี.ค.

เลขที่ออก
3381
3 ตัวบน
688
2 ตัวล่าง
81

งวดประจำวันที่

16

ก.พ.

เลขที่ออก
3819
3 ตัวบน
354
2 ตัวล่าง
19

งวดประจำวันที่

30

เลขที่ออก
6368
3 ตัวบน
133
2 ตัวล่าง
68