ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 31  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 31 2566

{“betId”:171600,”resultBon”:”0457″,”resultNha2″:”04″,”resultTail2″:”57″,”resultBon2″:”57″,”resultBon3″:”457″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”04″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”0457″,”resultDate”:”2023-01-30T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-31T10:49:00Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-31T09:00:00Z”,”dt”:”01/31/2023 00:00:00″,”id”:”63d8fa2f056a5b345dd89650″,”createdAt”:”2023-01-30T17:05:40Z”}