ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 25 2566

{“betId”:170833,”resultBon”:”5224″,”resultNha2″:”52″,”resultTail2″:”24″,”resultBon2″:”24″,”resultBon3″:”224″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”52″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”5224″,”resultDate”:”2023-01-24T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-25T10:29:43Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-25T09:00:00Z”,”dt”:”01/25/2023 00:00:00″,”id”:”63d1112a056a5b345dd3cabd”,”createdAt”:”2023-01-24T17:05:44Z”}