ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24  2566

ผลหวยญีปุ่น Numbers 4 งวดวันที่ 24 2566

{“betId”:170702,”resultBon”:”8428″,”resultNha2″:”84″,”resultTail2″:”28″,”resultBon2″:”28″,”resultBon3″:”428″,”resultLang”:””,”resultLang2″:”84″,”resultLang31″:””,”resultLang32″:””,”resultLangNha31″:””,”resultLangNha32″:””,”resultBon4″:”8428″,”resultDate”:”2023-01-23T17:00:00Z”,”setResult”:true,”updatedAt”:”2023-01-24T10:50:16Z”,”betGroup”:”BET_GOV”,”betType”:”BET_GOV_JAPAN_N4″,”name”:”u0e2bu0e27u0e22u0e0du0e35u0e1bu0e38u0e48u0e19 Numbers 4″,”closeTime”:”2023-01-24T09:00:00Z”,”dt”:”01/24/2023 00:00:00″,”id”:”63cfbfa7056a5b345dd2fe7a”,”createdAt”:”2023-01-23T17:05:07Z”}