งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
920
2 ตัวล่าง
80

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
840
2 ตัวล่าง
14

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
554
2 ตัวล่าง
27

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
181
2 ตัวล่าง
16

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
697
2 ตัวล่าง
13

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
284
2 ตัวล่าง
58

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
842
2 ตัวล่าง
09

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
251
2 ตัวล่าง
67

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
384
2 ตัวล่าง
60

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
624
2 ตัวล่าง
35