งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
691
2 ตัวล่าง
26

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
265
2 ตัวล่าง
31

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
896
2 ตัวล่าง
78

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
274
2 ตัวล่าง
56

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
630
2 ตัวล่าง
25

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
505
2 ตัวล่าง
05

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
200
2 ตัวล่าง
68

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
932
2 ตัวล่าง
71

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
803
2 ตัวล่าง
14

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
089
2 ตัวล่าง
97