งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
630
2 ตัวล่าง
50

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
880
2 ตัวล่าง
76

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
756
2 ตัวล่าง
66

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
522
2 ตัวล่าง
17

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
739
2 ตัวล่าง
33

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
772
2 ตัวล่าง
49

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
421
2 ตัวล่าง
87

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
808
2 ตัวล่าง
99

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
109
2 ตัวล่าง
50

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

3 ตัวบน
259
2 ตัวล่าง
04