งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
493
2 ตัวล่าง
92

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
643
2 ตัวล่าง
55

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
654
2 ตัวล่าง
62

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
927
2 ตัวล่าง
27

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
584
2 ตัวล่าง
53

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
160
2 ตัวล่าง
47

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
807
2 ตัวล่าง
39

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
383
2 ตัวล่าง
94

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
670
2 ตัวล่าง
88

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
394
2 ตัวล่าง
59