งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
422
2 ตัวล่าง
21

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
801
2 ตัวล่าง
13

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
788
2 ตัวล่าง
28

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
816
2 ตัวล่าง
62

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
354
2 ตัวล่าง
23

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
631
2 ตัวล่าง
18

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
113
2 ตัวล่าง
45

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
268
2 ตัวล่าง
09

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
777
2 ตัวล่าง
05

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
682
2 ตัวล่าง
47