งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
180
2 ตัวล่าง
89

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
191
2 ตัวล่าง
46

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
845
2 ตัวล่าง
36

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
081
2 ตัวล่าง
14

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
695
2 ตัวล่าง
70

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
725
2 ตัวล่าง
87

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

3 ตัวบน
638
2 ตัวล่าง
90

งวดประจำวันที่

18

มิ.ย.

3 ตัวบน
448
2 ตัวล่าง
00

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

3 ตัวบน
448
2 ตัวล่าง
51

งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

3 ตัวบน
797
2 ตัวล่าง
28