งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
913
2 ตัวล่าง
75

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
638
2 ตัวล่าง
69

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
169
2 ตัวล่าง
07

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
262
2 ตัวล่าง
84

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
378
2 ตัวล่าง
01

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
179
2 ตัวล่าง
11

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
368
2 ตัวล่าง
00

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

3 ตัวบน
968
2 ตัวล่าง
94

งวดประจำวันที่

18

มิ.ย.

3 ตัวบน
174
2 ตัวล่าง
90

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

3 ตัวบน
064
2 ตัวล่าง
83