งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
993
2 ตัวล่าง
18

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
724
2 ตัวล่าง
68

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
060
2 ตัวล่าง
33

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
814
2 ตัวล่าง
11

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
359
2 ตัวล่าง
58

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
291
2 ตัวล่าง
34

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

3 ตัวบน
860
2 ตัวล่าง
65

งวดประจำวันที่

18

มิ.ย.

3 ตัวบน
795
2 ตัวล่าง
38

งวดประจำวันที่

17

มิ.ย.

3 ตัวบน
787
2 ตัวล่าง
38

งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

3 ตัวบน
934
2 ตัวล่าง
21