งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
994
2 ตัวล่าง
03

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
691
2 ตัวล่าง
36

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
427
2 ตัวล่าง
51

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
578
2 ตัวล่าง
67

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
111
2 ตัวล่าง
81

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
692
2 ตัวล่าง
01

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
593
2 ตัวล่าง
32

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
125
2 ตัวล่าง
92

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
817
2 ตัวล่าง
60

งวดประจำวันที่

19

มิ.ย.

3 ตัวบน
057
2 ตัวล่าง
68