งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
331
2 ตัวล่าง
54

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
577
2 ตัวล่าง
82

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
459
2 ตัวล่าง
75

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
184
2 ตัวล่าง
39

งวดประจำวันที่

28

มิ.ย.

3 ตัวบน
145
2 ตัวล่าง
83

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
362
2 ตัวล่าง
94

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
056
2 ตัวล่าง
85

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
771
2 ตัวล่าง
30

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
441
2 ตัวล่าง
47

งวดประจำวันที่

21

มิ.ย.

3 ตัวบน
088
2 ตัวล่าง
34