งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
457
2 ตัวล่าง
67

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
696
2 ตัวล่าง
11

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
649
2 ตัวล่าง
06

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
906
2 ตัวล่าง
03

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
065
2 ตัวล่าง
00

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
391
2 ตัวล่าง
67

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
158
2 ตัวล่าง
75

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
388
2 ตัวล่าง
70

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
369
2 ตัวล่าง
35

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
457
2 ตัวล่าง
21