งวดประจำวันที่

02

ก.ค.

3 ตัวบน
807
2 ตัวล่าง
17

งวดประจำวันที่

01

ก.ค.

3 ตัวบน
590
2 ตัวล่าง
05

งวดประจำวันที่

31

มิ.ย.

3 ตัวบน
385
2 ตัวล่าง
70

งวดประจำวันที่

30

มิ.ย.

3 ตัวบน
955
2 ตัวล่าง
46

งวดประจำวันที่

29

มิ.ย.

3 ตัวบน
209
2 ตัวล่าง
56

งวดประจำวันที่

26

มิ.ย.

3 ตัวบน
965
2 ตัวล่าง
07

งวดประจำวันที่

25

มิ.ย.

3 ตัวบน
658
2 ตัวล่าง
75

งวดประจำวันที่

24

มิ.ย.

3 ตัวบน
033
2 ตัวล่าง
25

งวดประจำวันที่

23

มิ.ย.

3 ตัวบน
258
2 ตัวล่าง
46

งวดประจำวันที่

22

มิ.ย.

3 ตัวบน
704
2 ตัวล่าง
68